Zásady ochrany osobních údajů

Aktualizováno 29. dubna 2021

Ceníme si vašeho zájmu o naše webové stránky. Ochrana vašeho soukromí je pro nás velmi důležitá. Níže najdete podrobné informace o tom jak zacházíme s osobními údaji. Tyto zásady ochrany osobních údajů objasňují povahu, rozsah a účel zpracování osobních údajů na našich a příbuzných webových stránkách, jejich funkci a obsah, jakož i naše další online prezentace, např. náš profil na sociálních sítích.

Naše závazky týkající se soukromí

Barcodes.cz s.r.o. se řídí zákonem o ochraně osobních údajů č. 101/2000 Sb. o ochraně osobních údajů a nařízením EU 2016/679 (dále jen GDPR), které stanovují zásady pro zacházení s osobními údaji.

“Osobními informacemi” se rozumí informace nebo stanoviska k identifikované osobě nebo k osobě, která je rozumně identifikovatelná. Zásady ochrany soukromí Barcodes.cz s.r.o. se vztahují na osobní údaje shromážděné a nebo zpracovávané společností Barcodes.cz s.r.o. a popisují jak zpracováváme osobní údaje o osobách v Evropské unii (EU) i v dalších zemích.

Tyto zásady budou pravidelně kontrolovány a mohou být čas od času aktualizovány.

Typy osobních údajů, které shromažďujeme a zpracováváme

Osobní informace o našich uživatelích shromažďujeme v rámci poskytování produktů, služeb a zákaznické podpory. Tyto jsou poskytovány prostřednictvím různých platforem včetně webových stránek, applikací pro mobilní telefony, emailů a telefonních kontaktů. Specifická platforma a produkt, služba nebo podpora, se kterou se uživatel setká, mohou mít vliv na shromažďované osobní údaje.

Ne všechny námi požadované, shromážďované a zpracované informace vás identifikují jako konkrétní osobu a nejsou proto považovány za “osobní údaje.” Tytozásady ochrany osobních údajů se nevztahují na neosobní informace a údaje. Neosobní informace mohou být použity globálně nebo mohou souviset s existujícími osobními informacemi a v těchto případech s nimi bude zacházeno jako s osobními údaji. Pro zajištění transparentnosti zahrnuní tyto zásady ochrany osobních údajů oba typy informací.

V některých případech nám mohou uživatelé poskytnout osobní informace, aniž bychom je o to žádali, nebo způsoby, které nejsou určeny pro shromažďování konkrétních typů informací. Přestože přijímáme přiměřená opatření k ochraně těchto údajů, uživatel ve zmíněných případech obchází náš systém, procesy a kontrolu, a vzhledem k tomu se na takto poskytnuté informace tyto zásady ochrany osobních údajů nevztahují.

V určitých situacích mohou uživatelé poskytovat osobní informace o platformách mimo naši kontrolu; například prostřednictvím sociálních sítí nebo fór. Ačkoli se jakékoli námi shromažďované informace řídí těmito zásadami ochrany osobních údajů, platformy, skrze které byly informace poskytnuty, se budou řídit vlastními zásadami ochrany osobních údajů.

Jak shromažďujeme osobní údaje

Informace, které nám poskytujete přímo

Pokud používáte naše produkty a služby, můžeme od vás vyžadovat poskytnutí určitých typů osobních údajů. Buď prostřednictvím našich webových stránek, aplikací, online chatovacích systémů, telefonu, papírových formulářů nebo osobních setkání.

Můžeme požadovat, shromažďovat nebo zpracovávat následující informace:

 • Informace o uživatelském účtu – uživatelské jméno, heslo
 • Kontaktní údaje – e-mailová adresa, telefonní číslo, webová adresa
 • Poštovní adresa – fyzická adresa, fakturační adresa
 • Podrobnosti o totožnosti – celé jméno, obchodní jméno
 • Obsahová data – zadávání textu, fotografie, videa
 • Finanční informace – údaje o kreditní kartě, detaily bankovního převodu, detaily platebního procesoru, daňová čísla.
 • Obsah vytvořený uživatelem – čísla čárových kódů, čísla ISBN, čísla ISSN, názvy a popisy produktů, další informace o produktech, přílohy, uživatelské profily, uživatelské recenze, uživatelské zprávy atd.

Informace, které shromažďujeme při používání naších služeb

Uchováváme záznamy o interakcích, které máme s našimi uživateli, včetně produktů, služeb a zákaznické podpory, které jsme poskytli. To zahrnuje interakce, které naši uživatelé mají s naší platformou, například když si uživatel prohlížel stránku nebo klikl na tlačítko.

Když nás kontaktujete, můžeme shromažďovat osobní informace, které jsou pro komunikaci podstatné. Například, pokud vás budeme kontaktovat e-mailem, uchováme použitou e-mailovou adresu.

Můžeme shromažďovat nebo zpracovávat následující informace:

 • Metadata – IP adresa, informace o počítači a připojení, odkaz na webovou stránku, standardní informace o webovém protokolu, nastavení jazyka, časové pásmo atd.
 • Informace o zařízení – identifikátor zařízení, typ zařízení, pluginy zařízení, možnosti hardwaru atd.
 • Akce – zobrazené stránky, klepnutá tlačítka, čas strávený prohlížením, klíčová slova pro vyhledávání atd.
 • Data související s užíváním – navštívené webové stránky, zájem o obsah, časy přístupu

Cookies

My a třetí strany, s nimiž jsme partneři, mohou používat cookies, webové majáky, značky, skripty, lokálně sdílené objekty, jako HTML5 a Flash (někdy nazývané “flash cookies”), identifikátory reklam (včetně mobilních identifikátorů, jako IDFA společnosti Apple nebo Google Identifikační číslo reklamy) a podobné technologie (“Cookies”) v souvislosti s používáním našich webových stránek, webových stránek třetích stran a mobilních aplikací. Soubory cookie mohou mít jedinečné identifikátory a mohou se mimo jiné nacházet na vašem počítači nebo mobilním zařízení, v e-mailech, které vám zašleme nebo na našich webových stránkách. Soubory cookie mohou přenášet informace o vás a vašem používání našich webových stránekách, jako je typ vašeho prohlížeče, preference vyhledávání, IP adresa, údaje týkající se reklam, které vám byly zobrazeny nebo které jste klikli, a datum a čas vaší přítomnosti na našich stránkách. Soubory cookie mohou být trvalé nebo uložené pouze během individuální relace.

Důvody používání Cookies na našich webových stránkách zahrnuje:

Důvod: viz vysvětlení cookies výše

Procesy: cílem je, aby naše webové stránky a služby fungovaly tak, jak očekáváte.

Ověřování, bezpečnost a dodržování zákonů: za účelem předcházení podvodům, ochraně dat před neoprávněným přístupem k nim a dodržování zákonných požadavků.

Předvolby: záměrem je zapamatování informací o vašich preferencích ohledně toho, jak se mají webové stránky chovat a vypadat.

Oznámení: záměrem je povolit nebo zabránit upozorněním ohledně informací nebo možností, o kterých si myslíme, že by mohly zlepšit využívání našich webových stránek. Soubor cookie můžeme použít například pro ukončení zobrazování možnosti e-mailové registrace, pokud jste ji již viděli.

Reklama: záměrem je , aby byla reklama relevantnější pro uživatele a cennější pro inzerenty. Soubory Cookie můžeme používat například k zobrazování reklam na základě vašich návštěv na jiných webových stránkách nebo k poskytnutí informace, zda jste v nedávné době klikli na nějakou reklamu.

Analytics: Cílem je pomoci pochopit, jak návštěvníci využívají naše webové stránky. Můžeme například použít soubor Cookie, který nám říká, jak námi navrhované vyhledávání koreluje s vaší interakcí s vyhledávacími stránkami.

Některé předvolby Cookie si můžete nastavit prostřednictvím nastavení zařízení nebo prohlížeče. Může to ale mít vliv na funkčnost našich webových stránek. Metoda vypnutí souborů Cookie se může lišit podle zařízení a prohlížeče, ale obvykle se nachází v předvolbách vašeho zařízení nebo prohlížeče nebo v nastavení zabezpečení. Například zařízení iOS a Android mají nastavení, která jsou schopná omezit formáty sledování reklam. Upozorňujeme, že změna kteréhokoli z těchto nastavení nebrání zobrazování určitých reklam.

Odkazy na jiné stránky

Na našich webových stránkách se setkáte s odkazy na webové stránky třetích stran. Tyto odkazy mohou pocházet od nás nebo se mohou zobrazovat jako obsah generovaný ostatními uživateli. Tyto propojené weby nejsou pod naší kontrolou, a proto nejsme zodpovědní za jejich jednání. Před poskytnutím vašich osobních informací prostřednictvím jakékoli jiné webové stránky doporučujeme přezkoumat smluvní podmínky používání těchto webových stránek a jejich zásad ochrany osobních údajů.

Jak používáme osobní informace

Informace, které požadujeme, shromažďujeme a zpracováváme, se primárně používají k tomu, abychom mohli uživatelům poskytnout požadovaný produkt nebo službu. Konkrétněji můžeme použít vaše osobní údaje pro následující účely:

 • poskytování našich služeb nebo produktů, o které máte zájem;
 • poskytování technické nebo jiné podpory zákazníkům;
 • zodpovězení otázek ohledně našich služeb nebo reakce na stížnost;
 • podpora našich dalších programů, produktů nebo služeb, které by vás mohly zajímat (pokud jste takovouto komunikaci neodmítli);
 • umožnění ladění, testování a dalšího provozu naší platformy;
 • provádění analýzy dat, výzkumu a dalšího budování a zlepšování naší platformy;
 • dodržování právních a regulačních povinností;
 • další účely povolené nebo vyžadováné zákonem; nebo
 • jiné účely na základě vámi poskytnutého souhlasu.

Zákonem povolené důvody zpracování a využití osobních údajů o našich uživatelích jsou (kromě jiného):

 • pokud uživatel poskytl souhlas;
 • pokud je to nezbytné pro plnění smlouvy, ke které je uživatel stranou;
 • zpracování je nezbytné pro splnění našich zákonných povinností;
 • zpracování je nezbytné k ochraně životních zájmů našich uživatelů nebo jiné fyzické osoby.
 • zpracování se provádí při prosazování našich oprávněných zájmů, pokud tyto zájmy neporušují práva našich uživatelů.

Kdy zveřejňujeme osobní informace

Naši smluvní partneři poskytující služby

Osobní údaje uživatelů mohou být uchovávány nebo zpracovávány v našem zastoupení mimo EU, a to včetně “v cloudu”, našimi partnerskými poskytovateli dalších služeb. Naši partneři jsou vázáni smlouvou, která stipuluje, že vaše osobní údaje jsou zpracovávány pouze pro naše potřeby a podle našich pokynů.

Mezi naše partnerské poskytovatele patří:

 • Cloud hosting, úložiště, síťování a související poskytovatelé
 • Poskytovatelé e-mailových zpráv
 • Platební a bankovní poskytovatelé
 • Poskytovatelé marketingu a analýzy
 • Poskytovatelé zabezpečení

Aplikace třetích stran

Prostřednictvím Barcodes.cz/International Barcodes Network API je možné, aby uživatelé umožnili aplikacím třetích stran přístup na jejich Barcodes.cz s.r.o. účet. V závislosti na udělených oprávněních mohou mít tyto aplikace přístup k některým osobním informacím nebo jménem uživatelů provádět určité akce. Tyto aplikace třetích stran nejsou řízeny naší společností a budou se řídit vlastními zásadami ochrany osobních údajů. Uživatel má možnost odebrat aplikacím třetích stran přístup ke svým datům prostřednictvím svého nastavení.

Další zveřejnění a převody

Vaše osobní údaje můžeme také poskytnout třetím stranám pro následující účely:

 • pokud je to nezbytné pro poskytnutí našich služeb nebo produků, o který jste požádali;
 • v případě soudního příkazu, předvolání nebo jiné žádosti o informace ze strany donucovacích orgánů;
 • je-li to jinak povoleno nebo vyžadováno zákonem; nebo
 • pro jiné účely s vaším souhlasem.

Vzhledem k tomu, že jsme globální organizace s pobočkami po celém světě, mohou být vaše osobní údaje zpracovány zaměstnanci ve kterékoliv z našich kanceláří.

Přístup, opravy nebo stahování osobních údajů

Máte právo požadovat přístup k osobním údajům, které o vás Barcodes.cz s.r.o. shromažďuje. Pokud se nejedná o výjimku, máme povinnost vám poskytnout v přiměřené lhůtě a zdarma možnost seznámit se s osobními informacemi, které o vás shromažďujeme. Chcete-li získat přístup k informacím, které nejsou přístupné prostřednictvím naší platformy, nebo si přejete stáhnout všechny osobní údaje, které máme k dispozici v přenosném datovém formátu, obraťte se prosím na našeho pověřence pro ochranu osobních údajů.

Máte také právo požadovat opravu osobních informací, které o vás uchováváme. Pokud potřebujete pomoc, obraťte se na naši zákaznickou podporu.

Uplatňování vašich dalších práv

Máte řadu dalších práv ve vztahu k osobním údajům, které o vás Barcodes.cz s.r.o. uchovává. Mohou však existovat omezení určující jakým způsobem je možné tato práva uplatnit. Toto je z velké části způsobeno povahou produktů a služeb, které poskytujeme. Většina údajů, které shromažďujeme, slouží k umožnění smlouvy mezi uživateli, usnadnění platby a poskytnutí ochrany oprávněným uživatelům našeho prodejního místa – na tyto údaje se níže uvedená práva nevztahují.

Máte právo:

 • rozhodnout se k neúčasti v přímém marketingu a profilování pro marketing
 • vymazání
 • dočasné omezení zpracování.

Vymazání – některé osobní údaje a obsah vytvořený uživatelem nelze odstranit, protože slouží k záznamu smluv, dokumentování finančních transakcí a k poskytování důležitých informací o produktech pro maloobchodní trh. V případě neosobních údajů, které mohou být propojeny s osobními údaji, budou tyto z osobních údajů vymazány nebo jinak anonymizovány.

Dočasné omezení zpracování – za určitých okolností můžete toto právo uplatnit, zejména pokud se domníváte, že osobní údaje, které máme, nejsou přesné, nebo se domníváte, že nemáme oprávněné důvody pro zpracování vašich informací. V každém případě můžete toto právo využít tím, že se obrátíte na našeho pověřence pro ochranu osobních údajů..

Není-li uvedeno jinak, mohou uživatelé uplatnit výše uvedená práva kontaktováním našeho pověřence pro ochranu osobních údajů..

Bezpečnost

K ochraně osobních údajů, které nám byly svěřeny, používáme různá zabezpečení, a to jak během přenosu, tak i po jejich přijetí. Žádný způsob přenosu po internetu nebo mobilním zařízením nebo způsob elektronického ukládání však není 100% bezpečný. Přestože se snažíme používat komerčně přijatelné prostředky k ochraně vašich osobních údajů, nemůžeme zaručit jejich absolutní bezpečnost.

Změny těchto zásad ochrany osobních údajů

Tyto zásady ochrany osobních údajů můžeme z času na čas revidovat. Nejaktuálnější verze zásad ochrany osobních údajů upravuje shromažďování, používání a zveřejňování informací o vás a bude k dispozici na tomto místě. Pokud dojde k podstatným změnám v těchto Zásadách ochrany osobních údajů, zveřejníme na tomto místě oznámení s datem účinnosti změn. Pokračováním v přístupu nebo používáním našich webových stránek poté, co tyto změny vstoupí v platnost, potvrzujete, že jste se s revidovanými zásadami ochrany osobních údajů seznámili.

Kontakt na naši pověřenou osobu pro ochranu soukromí

Máte-li dotaz nebo stížnost ohledně způsobu, jakým zpracováváme vaše osobní údaje nebo pokud chcete uplatnit vaše práva na ochranu osobních údajů ve vztahu k osobním údajům, které o vás uchováváme, můžete kontaktovat pověřenou osobu pro ochranu soukromých údajů následovně:

Emailem:
[email protected]

Poštou:

Barcodes.cz s.r.o.
Osoba pověřená ochranu soukromých údajů
Divoká Šárka 22/7
164 99 Praha 6
Česká Republika

Pro účely GDPR je naší pověřenou osobou pro ochranu soukromí rovněž náš Data Protection Officer (DPO).

Vaše stížnosti se snažíme řešit rychle a neformálně, pokud ale chcete přistoupit k podání formální stížnosti na ochranu osobních údajů, žádáme abyste svou stížnost podali písemně naší pověřené osobě pro ochranu osobních údajů, a to poštou nebo e-mailem, jak je uvedeno výše. Formální stížnost potvrdíme do 10 pracovních dnů od jejího obdržení.

Pokud nevyřešíme Vaši stížnost na ochranu osobních údajů k vaší spokojenosti, můžete podat stížnost na platformě Evropské komise pro řešení sporů online (OS) pro spotřebitele: https://ec.europa.eu/consumers/odr/main/index.cfm?event=main.home.chooseLanguage/.

Pokud se nacházíte v Evropské unii, můžete si rovněž obrátit na váš místní úřad pro ochranu osobních údajů (DPA). Seznam DPA je uveden na adrese https://ec.europa.eu/newsroom/article29/items

© Copyright 2021 Barcodes.cz s.r.o.

 

 

Další informace

 

Relevantní právní základ pro shromažďování údajů v EU

V souladu s čl. 13 GDPR, Vás informujeme o právním základu našeho zpracování dat. Není-li uveden právní základ ochrany údajů, platí následující: Právním základem pro získání souhlasu je čl. 6 odst. 1 písmeno a) a článek 7 DSGVO. Právním základem pro zpracování za účelem výkonu našich služeb a provádění smluvních opatření, jakož i odpovědí na dotazy je čl. 6 odst. 1 písmeno b) DSGVO. Právním základem pro zpracování za účelem splnění našich zákonných povinností je čl. 6 odst. 1 písmeno c) DSGVO a právní základ pro zpracování za účelem ochrany našich oprávněných zájmů je čl. 6 odst. 1 písmeno f) DSGVO. V případě, že životně důležité zájmy subjektu údajů nebo jiné fyzické osoby vyžadují zpracování osobních údajů, je právním základem čl. 6 odst. 1 písmeno d) DSGVO.

Bezpečnostní opatření

Používáme technická a organizační opatření v souladu s čl. 32 GDPR, s přihlédnutím k současnému stavu techniky, nákladů na realizaci a povaze, rozsahu, okolnostech a účelu zpracování, jakož i různé pravděpodobnosti a závažnosti rizika ve vztahu k právům a svobodám fyzických osob, abychom zajistili úroveň ochrany odpovídající riziku.

Opatření zahrnují zejména zajištění důvěrnosti, integrity a dostupnosti údajů prostřednictvím kontroly fyzického přístupu k údajům, jakož i jejich přístupu, ukládání, zveřejňování, dostupnosti a separaci. Zavedli jsme také postupy, které zajišťují práva subjektů údajů, odstranění dat a zranitelnost dat. Dále bereme v potaz ochranu osobních údajů již v průběhu vývoje nebo výběru hardwaru, softwaru a postupů v souladu se zásadami ochrany údajů prostřednictvím technologických řešení a výchozích nastavení tak, aby tato zabezpečovala ochranu osobních údajů (článek 25 DSGVO).

Spolupráce se zpracovateli a třetími stranami

Pokud v souvislosti s naším zpracováním zveřejňujeme údaje jiným osobám a společnostem (smluvním zpracovatelům nebo třetím stranám), předáme jim nebo jiným způsobem zpřístupníme údaje, bude to provedeno pouze na základě oprávnění (např. pokud jste předávali údaje třetím osobám podle požadavků poskytovatelů platebních služeb podle čl. 6 odst. 1 písm. b) GDPR k plnění smlouvy), souhlasili jste s právním závazkem nebo na základě našich oprávněných zájmů (např. využití agentů, webhostingu atd.).

Pokud pověříme třetí strany, aby zpracovávaly údaje na základě tzv. “Smlouvy o zpracování údajů”, je to provedeno na základě čl. 28 GDPR.

Převody do třetích zemí

Pokud zpracováváme údaje ve třetí zemi, tj. Mimo Evropskou unii (EU) nebo v Evropský hospodářský prostor (EHP) nebo v souvislosti s využíváním služeb třetí strany nebo zveřejněním či přenosem dat třetím stranám, je tomu tak pouze pokud je to nutné ke splnění našich (před)smluvních závazků, na základě vašeho souhlasu, na základě právní povinnosti nebo na základě našich oprávněných zájmů. S výhradou právních nebo smluvních oprávnění zpracováváme nebo necháme data zpracovávat ve třetí zemi pouze za dodržení zvláštních podmínek uvedených v čl. 44 a násl. DSGVO. Takovéto zpracování je prováděno na základě konkrétních záruk např. oficiálně uznaná úroveň ochrany údajů (např. Privacy Shield pro Spojené státy) nebo dodržování oficiálně uznaných zvláštních smluvních závazků (tzv. “standardní smluvní ujednání”).

Práva subjektů údajů

Máte právo požádat o potvrzení o tom, zda jsou dotyčné údaje zpracovávány, a informace o těchto údajích, jakož i další informace a kopie údajů v souladu s čl. 15 GDPR. Podle článku 16 DSGVO máte právo požadovat vyplnění údajů, které se vás týkají, nebo opravu nesprávných údajů, které se vás týkají. V souladu s čl. 17 GDPR, mají právo požadovat, aby byly příslušné údaje okamžitě odstraněny nebo alternativně požadovat omezení zpracování údajů v souladu s čl. 18 GDPR. Máte právo požadovat, aby údaje týkající se vás, které jste nám poskytli, byly získány v souladu s čl. 20 GDPR a požádat o jejich předání dalším odpovědným osobám. Čl. 77 DSGVO zaručuje vaše právo podat stížnost u příslušného dozorčího orgánu.

Vymazání dat

Údaje, které zpracováváme, jsou vymazány nebo je jejich zpracování omezeno v souladu s články 17 a 18 GDPR. Není-li výslovně uvedeno v těchto zásadách ochrany osobních údajů, ukládaná data se odstraní, jakmile již nebudou vyžadována pro jejich účel a pokud jejich odstranění není v rozporu s žádnými zákonnými požadavky na ukládání dat. Nejsou-li data vymazána, protože to vyžadují jiné a oprávněné účely, bude jejich zpracování omezeno. Tato data jsou blokována a nejsou zpracovávána pro jiné účely. To platí například pro údaje, které musí být uchovávány z obchodních nebo daňových důvodů.

Zpracování objednávek v online obchodě a zákaznickém účtu

Data našich zákazníků zpracováváme v rámci objednávkového procesu v našem on-line obchodě, abychom jim umožnili vybrat a objednat vybrané produkty a služby, stejně jako jejich platbu a doručení nebo provedení.

Zpracované údaje zahrnují údaje o inventáři, komunikační údaje, údaje o smlouvách, údaje o platbách a osobách, kterých se týká zpracování, patří našim zákazníkům, prospektivním zákazníkům a dalším obchodním partnerům. Zpracování je za účelem poskytování smluvních služeb v souvislosti s provozováním internetového obchodu, fakturace, doručení a služeb zákazníkům. Zde používáme dočasné soubory cookie pro ukládání obsahu nákupního košíku a trvalé soubory cookie pro ukládání stavu přihlášení.

Zpracování je založeno na čl. 6 odst. 1 lit. b) (provádění příkazových transakcí) a c) (zákonem požadovaná archivace) DSGVO. Informace požadované pro vytvoření a plnění smlouvy musí být specifikovány. Zveřejňujeme údaje třetím stranám pouze v souvislosti s vydáváním, platbami nebo v souvislosti s právními oprávněními a povinnostmi vůči právním poradcům a orgánům. Data budou zpracovávána ve třetích zemích, pouze pokud je to nezbytné pro plnění smlouvy (např. na žádost zákazníka po dodání nebo platbě).

Na některých webových stránkách mohou uživatelé volitelně vytvořit uživatelský účet, zejména tím, že si mohou prohlédnout své objednávky. V rámci registrace budou uživatelům sdělovány nezbytné povinné informace. Uživatelské účty nejsou veřejné a nemohou být indexovány vyhledávači. Uživatelé, kteří ukončili svůj uživatelský účet, budou vymazáni s ohledem na uživatelský účet, s výhradou nutnosti jejich zachování z důvodů obchodního nebo daňového práva podle čl. 6 odst. 1 pis. c) DSGVO. Informace v zákaznickém účtu zůstávají až do jeho vymazání s následnou archivací v případě právních povinností. Uživatelé jsou odpovědni zajistit své údaje pokud dojde k ukončení před vypršením smlouvy.

Jako součást registrace, opětovného registrace a používání našich služeb online ukládáme adresu IP a dobu příslušné akce uživatele. Skladování je založeno na našich oprávněných zájmech, stejně jako na ochraně uživatele před zneužitím a dalším neoprávněným použitím. Přenos těchto údajů třetím stranám se neuskuteční, ledaže by to bylo nezbytné pro zajištění našich nároků nebo pokud existuje zákonná povinnost v souladu s čl. 6 odst. 1 písmeno c) DSGVO.

Vymazání probíhá po uplynutí zákonné záruky a srovnatelných povinností, nutnost uchovávání těchto údajů je kontrolována každé tři roky; v případě požadavků na právní archivaci dochází k vymazání po uplynutí jejich platnosti (povinnost archivace podle obchodního práva (6 let) a daňového práva (10 let).

Externí poskytovatelé platebních služeb

Využíváme externích poskytovatelů platebních služeb, jejichž platforem uživatelé a můžeme provádět platební transakce. Tito poskytovatelé mají vlastní zásady ochrany osobních údajů, které platí pro shromažďovaná data. Např.:
Paypal (https://www.paypal.com/cz/webapps/mpp/paypal-safety-and-security)
Visa (https://www.visa.cz/podminky-pouzivani.html)
Mastercard (https://www.mastercard.cz/cs-cz/osatni/globalni-zasady-ochrany-osobnich-udaju.html)
American Express (https://www.americanexpress.com/cz-cz/spolecnost/pravni/centrum-ochrany-osobnich-udaju/prohlasen-o-ochrane-soukromi/)
Stripe (https://stripe.com/privacy)
GoPay ( https://www.gopay.com/cs/index.html)

V rámci plnění smluv stanovujeme poskytovatele platebních služeb na základě čl. 6 odst. 1 písm. b) DSGVO. Kromě toho využíváme externích poskytovatelů platebních služeb na základě našich oprávněných zájmů podle čl. 6 odst. 1 písm. b) DSGVO s cílem nabídnout našim uživatelům efektivní a bezpečné možnosti platby.

Mezi údaje zpracovávané poskytovateli platebních služeb patří inventární údaje např. jméno a adresu, bankovní údaje, jako jsou čísla účtů nebo čísel platebních karet, hesla, TAN a kontrolní součet, jakož i informace týkající se smluv, souhrnů a informací o příjemcích. Tyto informace jsou potřebné k dokončení transakcí. Zadané údaje však zpracovávají a ukládají pouze poskytovatelé platebních služeb. Nedostáváme žádné informace o účtu ani kreditní kartě, pouze informace s potvrzením nebo oznámením zamítnutí platby. Poskytovatelé platebních služeb mohou předávat údaje úvěrovým agenturám. Tento přenos je zaměřen na identifikaci a kontrolu úvěrů. Proto odkazujeme na podmínky a zásady ochrany osobních údajů poskytovatelů platebních služeb.

U platebních transakcí platí podmínky a oznámení o ochraně soukromí příslušných poskytovatelů platebních služeb, které jsou k dispozici na příslušných webových stránkách. Odkazujeme na tyto zdorje také pro získání dalších informací a pro uplatnění práva na odstoupení, získání informací a další problematiku týkající se osobních údajů.

Administrativa, finanční účetnictví, vedení kanceláře a management kontaktů

Zpracováváme data v souvislosti s administrativními úkoly a organizací našeho podnikání, finančním účetnictvím a dodržováním zákonných povinností, jako je archivace. Tímto zpracováváme tytéž údaje, které zpracováváme v průběhu poskytování našich smluvních služeb. Principy zpracování vycházejí z čl. 6 odst. 1 pism. c) DSGVO, čl. 6 odst. 1 písm. f) DSGVO. Zpracování se týká zákazníků, potenciálních zákazníků, obchodních partnerů a návštěvníků webových stránek. Účelem a zájmem zpracování je administrativa, finanční účetnictví, organizace kanceláří, archivace dat, tedy úkoly, které slouží k udržení našeho podnikání, plnění našich povinností a poskytování našich služeb. Vymazání údajů z hlediska smluvního plnění a smluvního sdělení odpovídá informacím poskytnutým v těchto zpracovatelských činnostech.

Zveřejňujeme nebo předáváme údaje finanční administrativě, konzultantům, jako jsou daňové účetní nebo auditoři a další zprostředkovatelé poplatků a poskytovatelé platebních služeb. Navíc, na základě našich obchodních zájmů, ukládáme informace o dodavatelích, propagatelích a dalších obchodních partnerech, např. pro pozdější kontakt. Obvykle ukládáme většinu dat týkajících se společnosti trvale.

Zpravodaj

Následujícími informace specifikují obsah našeho zpravodaje, jakož i používané registrační, dispečerské a statistické vyhodnocovacích postupy, a vašem právy vznést námitky. Přihlášením k odběru našeho informačního bulletin potvrzujete, že jste se seznámili s popsanými postupy a že dávate s nimi souhlasíte.

Obsah bulletinu: Zasíláme informační bulletiny, e-maily a další elektronická oznámení s reklamními informacemi (dále jen “informační bulletin”) pouze se souhlasem příjemce nebo s právním povolením. Pokud je obsah zpravodaje konkrétně popsán, je autoritativní pro souhlas uživatelů. Náš informační bulletin obsahuje informace o našich službách a o naší společnosti.

Dvojí souhlas při přihlášení: Registrace do našeho bulletinu se provádí takzvaným dvojitým souhlasem. Po registraci obdržíte e-mail s žádostí o potvrzení vaší registrace. Toto potvrzení je nutné, aby se nikdo nemohl zaregistrovat na externích e-mailových adresách. Informace o registraci do informačního bulletinu budou uchovávány, aby se dal prokázat registrační proces podle právních požadavků. Toto zahrnuje ukládání přihlašovacích údajů a čas potvrzení a adresu IP. Podobně budou zaznamenány změny dat uložených u poskytovatele poštovních služeb.

Pověření: Chcete-li se přihlásit k odběru zpravodaje, stačí zadat svou e-mailovou adresu. Případně vás požádáme také o uvedení jména pro zasílání na adresu bydliště.

Odeslání informačního bulletinu a související průzkum výsledků jsou založeny na souhlasu příjemců podle čl. 6 odst. 1 pism. a), čl. 7 DSGVO nebo pokud se nevyžaduje souhlas, na našich oprávněných zájmech v přímém marketingu podle čl. 6 odst. 1 písm. f) DSGVO.

Ukládání údajů procesu registrace je založeno na našich oprávněných zájmech v souladu s. čl. 6 odst. 1 pism. f) DSGVO. Náš zájem spočívá v používání uživatelsky přívětivého a bezpečného informačního systému, který slouží jak našim obchodním zájmům, tak očekávání uživatelů, a zároveň nám dovoluje prokázat získání souhlasu.

Ukončení / zrušení – Příjem našeho bulletinu můžete kdykoli ukončit, tj. zrušit souhlas. Odkaz na zrušení bulletinu najdete na konci každého zpravodaje. Vámi poskytnuté e-mailové adresy můžeme na základě našich oprávněných zájmů uložit až na dobu tří let. Zpracování těchto údajů je omezeno k použití jako důkazná data v případě právních nároků. Individuální požadavek na zrušení je možné vznést kdykoli za předpokladu, že je současně potvrzena předchozí existence souhlasu.

Správce značek Google (Google Tag Manager)

Google Tag Manager je řešení, které nám umožňuje řídit tzv. tagy webových stránek prostřednictvím jednoho rozhraní (včetně například služby Google Analytics a dalších marketingových služeb Google v naší on-line nabídce). Správce značek (který implementuje značky) jako takový nezpracovává osobní údaje uživatelů. Pokud jde o zpracování osobních údajů uživatelů, odkazujeme na následující informace o službách společnosti Google. Zásady použití: https://marketingplatform.google.com/about/analytics/tag-manager/use-policy/

Google Analytics

Na základě našich oprávněných zájmů (tj. zájem o analýzu, optimalizaci a ekonomický provoz naší online nabídky ve smyslu čl. 6 odst. 1 písm. DSGVO) služba Google Analytics využívá webovou analytickou službu poskytovanou společností Google LLC (” Google”). Společnost Google používá soubory cookie. Informace o používání online nabídky uživateli vygenerované souborem cookie jsou obvykle přenášeny na server Google v USA a uloženy tam.

Společnost Google je certifikována podle Dohody o ochraně soukromí, která poskytuje záruku, že splňuje evropské právní předpisy o ochraně osobních údajů (https://www.privacyshield.gov/participant?id=a2zt000000001L5AAI&status=Active).

Společnost Google tyto informace použije v našem zastoupení, aby zhodnotila využívání naší nabídky online uživateli, sestavila přehledy o činnostech v rámci této online nabídky a poskytla nám další služby spojené s používáním této online nabídky a využívání internetu. V tomto případě lze pomocí zpracovávaných dat vytvářet pseudonymní uživatelské profily uživatelů.

Službu Google Analytics používáme pouze s aktivovanou anonymizací IP. Znamená to, že společnost Google zkrátí adresu IP uživatelů v členských státech Evropské unie nebo v jiných smluvních státech Dohody o Evropském hospodářském prostoru. Pouze ve výjimečných případech bude na server Google v USA odeslána úplná adresa IP a zkrácena poté.

Adresa IP zaslaná prohlížečem uživatele nebude sloučena s jinými údaji poskytovanými společností Google. Uživatelé mohou zabránit ukládání souborů cookie nastavením příslušného prohlížeče; Uživatelé mohou rovněž zabránit tomu, aby společnost Google shromážďovala data vygenerovaná souborem cookie, která souvisejí s používáním dané online nabídky a se zpracováním těchto údajů společností Google skrze stažení a instalaci pluginu dostupného na následujícím odkazu: http: /tools.google.com/dlpage/gaoptout

Další informace o využívání, vyhledávání a zneužívání údajů společnosti Google naleznete v zásadách ochrany osobních údajů společnosti Google (https://policies.google.com/technologies/ads) a nastavení reklam Google Ads (https://myadcenter.google.com/?sasb=true ).

Osobní údaje uživatelů budou po 26 měsících smazány nebo anonymizovány.

Google Universal Analytics

Google Analytics používáme  jako “Universal Analytics”. “Universal Analytics” znamená proces služby Google Analytics, ve kterém je analýza uživatele založena na pseudonymním uživatelském ID, a tudíž vzniká pseudonymní profil uživatele s informacemi z použití různých zařízení (tzv. “Cross-device tracking” “),

Cílení s Google Analytics

Pomocí služby Google Analytics zobrazujeme reklamy v rámci služby Google a jejích partnerských reklamních služeb, pouze uživatelům, kteří projevili zájem o nabídku online nebo kteří mají určité vlastnosti (např. Zájmy o konkrétní témata nebo produkty, které navštívili), které jsme odeslali společnosti Google (tzv. remarketing nebo “Google Analytics Audiences”). U remarketingových uživatelů se také chceme ujistit, že naše reklamy splňují potenciální zájem uživatelů.

© Copyright 2021 Barcodes.cz s.r.o.