Čárové kódy pro Amazon Čárové kódy pro Amazon

Naši zákazníci používají u nás koupené čárové kódy k prodeji tisíců různých produktů na Amazon.com stejně tak jako na Amazon.com.ua, Amazon.de nebo Amazon Australia. Částečný seznam produktů, které se prodávají s našimi čárovými kódy je k vidění zde. Čárové kódy si můžete koupit zde.

 

Před nákupem čárových kódů exkluzivně pro prodej na Amazonu
si prosím pozorně přečtěte následující informace.

 

Informace na této stránce se snažíme pravidelně aktualizovat. Vzhledem k tomu, že požadavky Amazonu týkající se čárových kódů se neustále mění, je nejlepší si je pro jistotu ověřit přímo u nich.

Amazon pro listování produktů vyžaduje 13-ti místné EAN kódy nebo 12-ti místné UPC kódy. Kromě toho Amazon každému produktu přiděluje vlastní identifikační číslo – ASIN (Amazon Standard Identification Number).

Dříve mohli prodejci uvádět téměř libovolná čísla – stačilo, že čísla nebyla na Amazonu dříve použitá. Tento systém způsoboval problémy prodejcům s legitimními čísly, kterým se mohlo stát, že jejich číslo neoprávněně použil někdo jiný.

 

Testování prodávaných čísel před jejich vydáním zákazníkovi

Na konci roku 2016 se jeden z výkonných ředitelů Amazonu stal členem představenstva společnosti GS1. Amazon brzy nato začal zpřísňovat své požadavky ohledně identifikačních čísel produktů. Přesto se i v nyní v databázi Amazonu vyskytují nelegálně čísla, která vlastní a dále poskytuje naše společnost. Tato čísla si jejich uživatelé buď vygenerovali sami, nebo je získali od nelegálních prodejců. Abychom předešli vydávání čísel, která někdo dříve neoprávněně použil, provádíme před vydáním každého čísla stále důkladnější vyhledávání v databázích Amazonu.

Naši technici vyvinuli sofistikovaný vyhledávací systém, který je prověřuje, zda se některé z našich čísel v databázi Amazonu již nevyskytuje. Kontroluje nejen čísla aktuálně listovaných produktů, ale i čísla, která se současné době nepoužívají. Pokud v databázi Amazonu objevíme některé z našich čísel, vymažeme je z naší databáze jako neprodejná. Náš vyhledávací software je mnohem účinnější než API rozhraní Amazonu. Jsme schopni dohledat neoprávněně používaná čísla daleko precizněji, než kterýkoliv jiný prodejce čárových kódů.

 

Současné požadavky Amazonu

  • Amazon rozhodně preferuje, aby jejich dodavatelé byli členy GS1 a používali čísla čárových kódů vydaných místními pobočkami GS1. Společnost GS1 je členská organizace, která poskytuje svým členům čárové kódy na základě registračních a ročních členských poplatků po celou dobu využívání poskytnutých kódů. Firmy a zejména menší výrobci, kteří nepotřebují velké množství kódů, používají naše kódy pro prodej na Amazonu a v obchodech po celém světě.
  • Amazon v poslední době vyžaduje, aby registrace značkových výrobků (prominentních značek jako např. Adidas) obsahovala pouze čárové kódy používané původní značkou. Snaží se tím předejít neoprávněnému prodeji značkových výrobků. S tím je spojená i důkladnější kontrola používaných čárových kódů. V praxi se setkáváme s velmi různými zkušenostmi. Zástupci Amazonu mohou např. namátkově požádat o důkaz vlastnictví čárových kódů.
  • Od konce roku 2019 Amazon také striktněji směřuje prodejce k tomu, aby se zapsali do registru značek (Amazon brand registry – viz níže). Při listování produktů je však, podle instrukcí Amazonu, stále možné uvést značku produktu jako „N/A“ případně produkt zalistovat jako ‘generický’ (generic) nebo ‘neznačkový’ (unbranded).
  • Registrace pod obchodní značkou (Brand Registry) může v některých případech usnadnit proces listování produktů. Vyžaduje ale, abyste měli vlastní registrovanou ochrannou známku. Pokud nemáte vlastní ochranou známku doporučujeme postupovat podle bodu výše.
  • V některých případech je potřeba zadat čárový kód jako 12-místné číslo bez počáteční nuly. Je to naprosto v pořádku, protože 12-ti i 13-ti místné verze kódu jsou identické a obě verze vám patří.
  • Amazon od některých našich zákazníků požadoval, aby faktura potvrzující nákup jejich čárových kódů obsahovala i zákazníkovu webovou adresu (URL). Pokud byste se tímto požadavkem setkali nebo chcete, abychom na vaši fakturu přidali vaše URL, dejte nám vědět a rádi vám vyhovíme.

 

Ověření legitimity čísel

Na Amazonu je v současné době zalistováno tisíce produktů s našimi čárovými kódy a naši zákazníci zatím rovněž registrují nové produkty. Je to zřejmě z toho důvodu, že pokud Amazon naše kódy prověří, najde je v databázi GS1. To dokazuje, že číslo z této databáze pochází i když záznam není aktuální a zobrazuje pouze původního držitele licence GS1. Naše společnost ani žádný jiný prodejce čárových kódů nemá pro aktualizaci záznamů do databáze GEPIR přístup. V případě potřeby ale našim zákazníkům poskytneme dokumentaci, která prokazuje vlastnictví a právní spojitost jejich čísel s původně vydanou licencí GS1. 

Naši zákazníci mají rovněž možnost zaregistrovat své kódy včetně informací o produktech v databázi www.barcodesdatabase.org (a v dalších databázích, které tyto informace přebírají). Registrace Amazonu poskytuje další důkaz o legitimitě a vlastnictví čárových kódů.

Další vývoj politiky čárových kódů na Amazonu se dá těžko předvídat. Věříme ale, že Amazon bude nadále umožňovat prodejcům používat k registraci produktů legitimní a ověřitelná čísla čárových kódů. Je ale možné, že se Amazon stane restriktivnějším a v budoucnu přestane naše čárové kódy přijímat. Doufáme, že k tomu nedojde.

 

Registrace produktů a “Error codes” na Amazonu

Listování produktů na Amazonu může být v některých případech komplikované. Amazon prodejcům běžně zobrazuje několik konkrétních chybových kódů (error codes). Tyto se obvykle objevují v souvislosti s položkou “značka“ (Brand), ale naštěstí se většinou dají jednoduše vyřešit. Běžné chybové kódy a řešení naleznete zde: https://internationalbarcodes.net/amazon-error-codes-and-solutions/

Při registraci produktů na Amazonu by Vám mohlo pomoci následující video (české titulky se dají přidat v Nastavení > Titulky > Automatický překlad): https://www.youtube.com/watch?v=wpBuks_sQHk&feature=youtu.be.

 

 

___________________________

Zde najdete čárové kódy pro prodej hudebních CD, DVD, ISBN kódy pro prodej knihISSN kódy pro prodej časopisů.

V případě dotazů nás neváhejte kdykoliv kontatovat.